Sunday, May 1, 2011

गणपत.......

गणपत वाणी बीडी पिताना ...........
पासून
ऐ गणपत चल दारू ला ..................
पर्यंत चा प्रवास
एकुणच थोर भयंकर ............
या वर लिहीले पाहिजे , लिहीले पाहिजे ...........

Monday, April 25, 2011

सांस्कृतिक ........

सांस्कृतिक सूज, गारठा , सपाटीकरण,भूकंप....